Kontakt podaci službe

Kontakt podaci službe

  

Adresa: Kralja Držislava 6
10 000 ZAGREB
E-mail: pitanja@gljz.hr
   
Ravnateljstvo
Centrala:  
Telefon: +385(0)1 4557-102
   
Ravnateljica:  Nada Jambrek,  mag.pharm.
Telefon: +385 (0)1 4555-033
Fax: +385 (0)1 4555-043 
E-mail: ravnateljstvo@gljz.hr
   
Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
Telefon: +385 (0)1 4557-102/ 4636-422
E-mail: odorcica@gljz.hr
Rukovoditelj: Andrijana Odorčić, mag.iur.
Služba za zaštitu na radu
Telefon: +385 (0)1 4557-102/ 6626-145
E-mail: spoljarr@gljz.hr
Rukovoditelj: Robert Špoljar, dipl.ing.
Služba za računovodstvo i financije
Telefon: +385 (0)1 4557-102/ 4636-820
E-mail: pavicm@gljz.hr
Rukovoditelj: Mira Pavić, mag.oec.
Služba za informatiku
Telefon: +385 (0)1 4557-102/ 4724-665
E-mail: rajilicb@gljz.hr
Kontakt osoba: Boris Rajilić
Služba za razvoj, kvalitetu i marketing
Telefon: +385 (0)1 4557-102/ 4724-652
E-mail: weltingers@gljz.hr
Rukovoditelj: Snježana Weltinger, mag.educ.biol.
Služba za centralnu nabavu lijekova
Telefon: +385 (0)1 4557-102/ 4662-672
E-mail: krivick@gljz.hr
Rukovoditelj: Kristina Krivić, mag.pharm
Služba za farmakoanalizu i obradu recepata
Telefon: +385 (0)1 4557-102/ 4617-094
E-mail: ravnateljstvo@gljz.hr
Kontakt osoba: Nada Jambrek, mag.pharm
Izdvojeni pripravci

    Gradska ljekarna Zagreb

    Kralja Držislava 6 
    10 000 ZAGREB
    pitanja@gljz.hr
    +385(0)1 4557-102