Natječaji/Oglasi

 

26.06.2017.

   

O G L A S

za primanje

farmaceutskih tehničara – pripravnika

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

 

   Oglašava se potreba za primanjem 20 farmaceutskih tehničara – pripravnika u Gradskoj ljekarni Zagreb, sklapanjem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa – aktivne mjere zapošljavanja preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Uz zamolbu kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

-        životopis

-        presliku domovnice

-        presliku izvoda iz matice rođenih

-        presliku osobne iskaznice (obostrano)

-        potvrdu o broju OIB-a

-        presliku svjedodžbe Srednje farmaceutske škole (ili potvrdu o završenom školovanju), sa završnom ocjenom

-        uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Kandidati moraju biti prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni, najmanje 30 dana.

 

Ponude se zaprimaju do zaključno 05.07.2017. u zatvorenim omotnicama na adresu Gradska ljekarna Zagreb, Kralja Držislava 6, 10000 Zagreb s naznakom „Ponuda na oglas – za pripravnika“.

 

Predviđeni početak rada je po odobrenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.