Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Odlukom ravnatelja imenuje se Tihana Muhvić mag.iur. službenikom za zaštitu osobnih podatka u Gradskoj ljekarni Zagreb.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
 • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštito osobnih podataka,
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
 
 
 
Telefon: +385(0)1 4724-667
E-mail: sluzbenikzazop@gljz.hr

 

Izdvojeni pripravci

  Gradska ljekarna Zagreb

  Kralja Držislava 6 
  10 000 ZAGREB
  pitanja@gljz.hr
  +385(0)1 4557-102