Obilježavamo Svjetski dan šećerne bolesti

diabetes

Gradska ljekarna Zagreb povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti organizirala je javnozdravstvenu aktivnost u svrhu što ranijeg otkrivanja šećerne bolesti, prepoznavanja promjenjivih rizičnih čimbenika za razvoj šećerne bolesti kod pojedinaca i edukacije o prevenciji dijabetesa.

Ključne poruke Svjetskog dana šećerne bolesti 2014. su:

  • dijabetes pogađa gotovo 400 milijuna osoba u svijetu, uzrokuje 5 milijuna smrti godišnje
  • godišnji troškovi dijabetesa iznose preko 550 milijardi USD; većinu troškova predstavljaju troškovi liječenja komplikacija dijabetesa
  • kasna dijagnoza dijabetesa znači da većina novodijagnosticiranih osoba već ima barem jednu komplikaciju dijabetesa u trenutku postavljanja dijagnoze (oštećenje bubrega, krvnih žila, vida ili živaca)
  • 70% slučajeva dijabetesa tipa 2 može se spriječiti usvajanjem zdravijih životnih navika
  • započinjanje svakog dana zdravim doručkom smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2
  • preskakanje doručka povezano je s debljanjem, jednim od glavnih rizičnih čimbenika za razvoj dijabetesa tipa 2 – do 80 % novih slučajeva dijabetesa tipa 2 uzrokovano je prekomjernom tjelesnom težinom
  • smanjenje učestalosti dijabetesa tipa 2 omogućiti će veću produktivnost radno aktivne populacije budući da je najveći udio oboljelih u dobi između 40 i 59 godina starosti

Više o aktivnostima koje se provode diljem svijeta povodom Svjetskog dana šećerne bolesti možete pogledati ovdje.
Europski dan svjesnosti o antibioticima
Obilježavamo Svjetski dan KOPB-a