Gradska ljekarna Zagreb na Floraartu 2021. do 6. lipnja

FloraArt-08

Tradicionalno, Gradska ljekarna Zagreb sudjeluje svojim aktivnostima na Floraartu prezentacijom prirodnih pripravaka. Naše vrijede magistre svakoga dana stoje na raspolaganju sa svim informacijama o biljnim pripravcima i njihovom korištenju u svakodnevnoj brizi za naše zdravlje.

U lipnju dolazi ljeto, ali dolaze i popusti u sve ...
FLORAART 2021. i ove godine uz tradicionalno sudje...